شرایط لغو سفارش

شرایط کنسلی در سامانه بزرگ گوپســ

در پلتفرم گوپس شرایط کنسلی تا زمان آماده سازی توسط خدمات دهنده امکان پذیر است و از  طریق اپلیکیشن میتوانید از منو سفارشات موارد و یا کل سفارش را کنسل نمایید .

پس از تایید سفارش توسط خدمات دهنده نمیتوان سفارش را به هسچ عنوان کنسل نمود و برای بررسی میتوانید با پستیبانی تماس بگیرید

تماس پشتیبانی  02191011324